VPIS V JUDO KLUB SHIDO

JUDO KLUB SHIDO

3000 CELJE – Novi trg 4 - Slovenija

Tel: 070 346 463 E-mail: judoklubshido@gmail.com

 

 

Član JUDO KLUBA SHIDO - Član Judo zveze Slovenije                   Transakcijski račun

 

 

PRISTOPNICA

 

 

Podpisani/a ____________________________________ rojen/a dne ______________

 

EMŠO ________________________

 

stanujoč/a _____________________________________ v kraju __________________

 

E-mail ________________________________________ telefon ___________________

 

Želim postati član JK SHIDO. 

 

Osebne podatke klub uporabi za vpis v evidenco članov v klubu, pri Judo zvezi Slovenije, OKS in za prijavo članov na programe in dejavnosti vezane na izvedbo klubskega programa.

Elektronski naslov bo uporabljen za obveščanje članov o dejavnosti kluba in o komercialnih akcijah pokroviteljev kluba.

 

Soglašam, da se moje slike na skupinskih ali posamičnih posnetkih, ki bodo pripravljeni v okviru klubskih dogodkov, objavijo na spletnih objavah kluba,ter socijalnih omrežjih kluba.

                                                                                  Podpis:

                                                                                              ­­­­­­­­­­­­________________________

Za mladoletne člane soglasje polnoletnega zastopnika:                         

Priimek in ime:                                                       Podpis:

 

______________________________                   ______________  

_________________________________________________________________________________________________________

 

Spoštovani prijatelji  JK SHIDO. Zelo smo veseli, da ste se odločili postati član našega in vašega kluba.

V klubu smo včlanjeni manjši in večji otroci, ki se učimo veščin tako lepega im plemenitega športa, njihovi starši in sorodniki, bivši tekmovalci, njihovi sorodniki in prijatelji ter vsi drugi, ki jim ni vseeno kako otroci in mladina preživljajo svoje otroštvo. Vse skupaj pa nas druži veselje do športa.

 

V klub se lahko včlanite tudi kot podporni člani. Za podporne člane kluba kot člane  znaša letna članarina le 20 €.(januar)

Letna članarina vsak JANUAR v letu, 15 EUR

VPISNINA 15 € prvi mesec skupaj z VADNINO 25 € = 40 €,če se ne javi do desetega v mesecu morebitna odsotnost,v nasprotnem primeru je zmanjšana.

 

Z včlanitvijo ste postali polnopravni člani kluba z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki so opredeljene v Pravilih kluba.

 

S člansko izkaznico, ki vam jo bomo izdali, boste lahko uveljavljali ugodnosti, ki jih bomo v okviru kluba pridobili za vse naše člane in vas bomo o njih sproti obveščali. Zato vas prosimo, da v prijavnico vpišete tudi svoj elektronski naslov, kamor vam bomo sporočila lahko pošiljali.

 

Vadnino poravnate mesečno 25,00 € z nakazilom na račun kluba

 

 Predsednik:Ivan Knafelc

Ime in priimek
E-pošta:
@
Datum rojstva:
Naslov (ulica in hišna št.)
Pošta (kraj bivanja)
Poštna številka
GSM (kontaktna št.)
Ime in priimek 1. starša (zakoniti zastopnik)
GSM 1. starša (zakonitega zastopnika)
E-pošta 1. starša (zakonitega zastopnika)
@
Zaposlitev 1. starša
Poklic 1. starša
Ime in priimek 2. starša (zakoniti zastopnik)
GSM 2. starša
E-pošta 2. starša
@
Zaposlitev 2. starša
Poklic 2. starša
EMŠO
Davčna številka
Registracijska številka (panožne zveze)
Št. osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
Veljavnost osebnega dokumenta
Št. zdravstvene izkaznice
Št. TRR
Šola
Razred
Razrednik
Opombe
Veljavnost zdravniškega potrdila
Zdravstvene težave (Bolezni, alergije ...)
Sorodniki v klubu/društvu
Da, strinjam se s in želim dostopati do judoshido.spletni-portal.si kot registrirani uporabnik.